București, București

Debransare de la radet bucuresti, București