3 cam panorama superba, et. 8, bloc nou, 2021,, București