București, București

Pallady, metrou, etaj 1/6, luminos si spatios, 59, București