București, București

Proprietar, inchiriez sp.com. 72 mp,sos oltenitei, București