TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE

TURBOENERGY POWER CHISINAU SUCURSALA TARGOVISTE

Vezi pe harta Ploiești, Prahova,str. Cornatel, nr. 17A 1 produse si servicii

Descriere

Societatea SC. Turboenergy Power.SRL angajeaza inginer mecanic cu experienta. Sarcini: Urmăreşte executarea în funcţie de specificaţii, proiect şi standardele de calitate a proiectelor tehnice încredinţate. - Oferă consultanţă tehnică şi participă la elaborarea procedurilor tehnice de execuţie pentru proiectele aflate în lucru. - Supraveghează menţinerea normelor de calitate cerute de clienţi. - Răspunde de încadrarea activităţilor în sistemul integrat de management al calităţii. - Analizează documentaţia tehnică. - Stabileşte itinerarul tehnologic ( necesar de materiale, timpi şi operaţiuni). - Urmăreşte lansarea produselor în producţie conform documentaţiei tehnice. - Urmăreşte realizarea parametrilor de producţie ( cantitativ, calitativ, valoric ) şi alcătuieşte rapoarte în acest sens. - Propune soluţii pentru rezolvarea neconformităţilor identificate. - Analizează şi verifică costurile, consumurile de materiale şi timpii de execuţie. - Urmăreşte realizarea obiectivelor stabilite prin graficele de execuţie ( fizice şi valorice ). - Colaborează cu departamentele din cadrul firmei pentru realizarea obiectivelor. Cerinţe: - Studii superioare tehnice – profil mecanic / utilaj petrolier - Experienţă minim 3 ani într-un post de coordonator tehnic - Cunoştinţe bune de operare Microsoft Office - Cunoaşterea limbii engleze constituie un avantaj - Persoană cu bune abilităţi de planificare, organizare şi comunicare - Persoană foarte bine organizată, meticuloasă, responsabila de respectarea termenelor şi încadrarea în bugete. - Disponibilitate pentru program prelungit, flexibil. - Disponibilitate pentru deplasari pe teritoriul Romaniei