București, București

Giurgiului str ghinpatii sector 4 vindem ap 2 cam, București