Asuaju de sus, Maramureș

Furca macara mbra reglare automata cu arc, Asuaju de sus